Prefabrykacja

Alp-TECH

Chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka podstawowych wiadomości na temat prefabrykacji kanałów i kształtek w technologii ALP.

Do wykonania przewodów wentylacyjnych w technologii ALP niezbędny jest jej podstawowy element – panel ALP 100RF lub panel ALP 200RF.

Jest to płyta składająca się z warstwy sztywnej pianki poliuretanowej, powleczonej z dwóch stron cienką blachą aluminiową wyżarzaną termicznie.
Dodatkowo aluminium lakierowane jest lakierem epoksydowym zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Sposób wykonywania kanałów i kształtek w dużym uproszczeniu polega na wytrasowaniu wymaganego wymiaru i kształtu, wycięciu go specjalistycznymi nożami ALP, sklejeniu i wykończeniu – czyli wygładzeniu i nałożeniu samoprzylepnej taśmy aluminiowej na sklejone krawędzie (tylko te, które miały rozciętą zewnętrzną powłokę aluminiową).

Aby kanał lub kształtka była gotowa do zamontowania w instalacji, należy ją olistwować, czyli zamocować odpowiednie profile połączeniowe na końcach prefabrykatu. Ostatnią czynnością wykończeniową jest sylikonowanie prefabrykatu od wewnątrz co zapobiega przed kontaktem powietrza z pianką poliuretanową.

Gotowe kanały i kształtki (prefabrykaty) można łączyć z sobą za pomocą aluminiowej, „wsuwkowej” listwy łączącej, natomiast kanały ALP z kanałami z blachy (jak i typowym osprzętem wentylacyjnym) łączy się za pomocą specjalnych profili aluminiowych – np. listwy „F” lub „h”.
Opis wszystkich profili używanych w technologii ALP znajdziecie Państwo na naszej stronie – „wchodząc” do cennika i klikając na numer artykułu.

Kanały wykonane (według powyższego opisu) z płyt ALP 100 klasyfikują się jako preizolowane kanały z płyty warstwowej a kanały z ALP 200 klasyfikowane są jako kanały z blachy aluminiowej preizolowanej poliuretanem i folią aluminiową (blacha 200 m wewnątrz kanału).

Wytwarzane z płyt ALP kanały cechują się dużą sztywnością, współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda = 0,021 [W/mK], wysoką szczelnością – badania zakwalifikowały kanały ALP do klasy szczelności B, wytrzymałością na dyfuzję pary wodnej wynoszącą , wysoką izolacyjnością akustyczną i bardzo małą wagą kanałów (od 1,5 kg/m2 do 2,1 kg/m2). Kanały te można wykonywać na placu budowy.
Ponadto kanały wykonane z płyt ALP 100 zostały sklasyfikowane jako materiały niezapalne a z ALP 200 jako materiały niepalne.

Kanały z ALP zostały sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia. Kanały te zapewniają również wysoką higienę transportowanego powietrza. Dla celów projektowych można przyjąć, że kanały ALP mają takie same opory hydrauliczne jak kanały wykonane z blachy stalowej.

Cena za metr kwadratowy gotowego prefabrykatu : z płyt ALP100RF wynosi 121 zł, z płyt ALP101RF 122 zł, z płyt ALP200RF 129 zł, a z płyt ALPactive100 134 zł. Powyższe ceny netto podane są dla 20 % udziału kształtek w instalacji. W przypadku gdy udział kształtek jest większy cenę oblicza się ze wzoru:

Q – jest to udział kształtek w całej instalacji (np. dla 40 % kształtek mnożnik wynosi 1,4)
Cena montażu + materiały dodatkowe – 20-25 zł/m2 prefabrykatu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Adres

ul.Solec 24/26,
94-247 Łódź

Telefon

42 6309116

Napisz do nas

biuro@alptech.com.pl