Szkolenia

Alp-TECH

Kursy szkoleniowe ALP

Firma nasza prowadzi kursy szkoleniowe prefabrykacji kanałów wentylacyjnych w technologii ALP. Czas trwania takiego kursu wynosi 3 dni.

Część teoretyczna kursu obejmuje:

Z

zapoznanie się z materiałami do prefabrykacji kanałów wentylacyjnych

Z

przedstawienie i omówienie narzędzi do prefabrykacji kanałów wentylacyjnych

Z

prezentacja i omówienie materiałów do łączenia, wykańczania i montażu kanałów wentylacyjnych w systemie ALP

Z

omówienie sposobów łączenia systemu ALP z innymi systemami wentylacyjnymi, itp

Z

omówienie ogólnych zasad trasowania kanałów i kształtek w systemie ALP

Z

omówienie technologii trasowania i sposobu wycinania kształtek, zwężek, redukcji, kolan, dyfuzorów, trójników, czwórników i innych elementów systemów wentylacyjnych w technologii kanałów ALP

Z

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP obowiązujących podczas wykonywania prefabrykacji w systemie ALP

Część praktyczna kursu obejmuje:
Z

wycinanie przykładowych elementów systemów wentylacyjnych (kolan, prostek, zwężek, redukcji, trójników, czwórników, dyfuzorów, itp.)

Z

klejenie, wykończenie i przygotowanie do montażu wytworzonych elementów

Koszt kursu szkoleniowego – 1 990,00 zł. (do trzech osób, wliczając w to koszty zakwaterowania, materiałów i posiłków w trakcie trwania kursu).

Koszt kursu szkoleniowego intensywnego – 1 490,00 zł. (2 dniowy, bez kosztów zakwaterowania i posiłków).

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie powoduje otrzymanie certyfikatu uprawniającego do wykonywania kanałów wentylacyjnych w technologii ALP.

Od 2011r. warunkiem otrzymania certyfikatu jest zakup kompletu narzędzi.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Adres

ul.Solec 24/26,
94-247 Łódź

Telefon

42 6309116

Napisz do nas

biuro@alptech.com.pl